1 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28574

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                           28 Şubat 2013

         69471265-305-2145

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Mart 2013 tarihinde Afganistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 28 Şubat 2013

       B.01.0.KKB.01-06-59-168

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28/2/2013 tarihli ve 69471265-305-2145 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mart 2013 tarihinde Afganistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI