27 Şubat 2013 Tarihli ve 28572 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-09 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-10 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-11 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


26/2/2013 tarihli ve 28571 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ile Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.