24 ubat 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28569

YNETMELK

Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu Bakanlndan:

TRKYE BLMSEL VE TEKNOLOJK ARATIRMA KURUMU ARATIRMA
DESTEK PROGRAMLARI BA
KANLII TARAFINDAN YRTLEN

PROGRAMLARA LKN YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 22/4/2009 tarihli ve 27208 sayl Resm Gazete'de yaymlanarak yrrle giren Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu Aratrma Destek Programlar Bakanl Tarafndan Yrtlen Programlara likin Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Bursiyer: Tatbikat amacyla projede yer alan, Trkiyede kurulu yksekretim kurumlarnda lisans ve lisansst eitimlerini yapan renciler ile doktora sonras aratrmaclar,

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini TBTAK Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/4/2009

27208