24 ubat 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28569

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

ER VE ERBA SINIFINDAN ASKER ARA SRCLERNN ZEL

SINAVLARI VE BELGE VERME LEMLERNN USUL VE BU

BELGELERLE HANG CNS TAITLARIN NERELERDE

KULLANILACAINA DAR YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 9/6/1984 tarihli ve 18426 sayl Resm Gazetede yaymlanan Er ve Erba Snfndan Askeri Ara Srclerinin zel Snavlar ve Belge Verme lemlerinin Usul ve Bu Belgelerle Hangi Cins Tatlarn Nerelerde Kullanlacana Dair Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnda geen Asker Src Belgeli, Trafik Vizeli Asker Src Belgeli veya ifadeleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Trafik Src Belgeli Personele Asker Src Belgelerinin Verili ve Kullanl Esaslar

MADDE 5 Trafik src belgesine sahip personel, src eitim merkezlerinde ve/veya yetki verilmi birliklerde; taktik tekerlekli aralar ile A2, C, D, E ve F snf trafik src belgelerinin kullanmaya yetki verdii idari hizmet aralar iin asgari bir hafta sreyle, B snf src belgesinin kullanmaya yetki verdii idari hizmet aralar iin ise asgari bir gn sreyle src intibak eitimine tabi tutulurlar. Eitim sonunda eitimi veren eitim merkezleri ve/veya yetki verilmi birlikler tarafndan yaplacak snavda baarl olanlara asker src belgesi verilir. A2 snf trafik src belgesine sahip personele sadece motosiklet kullandrlabilir.

Birinci fkra uyarnca src intibak eitimine tabi tutularak askeri src belgesi alan personel, src belgelerinde yazl aralardan baka tekerlekli aralar kullanacaklarsa, birliklerince taktik tekerlekli aralar ile A2, C, D, E ve F snf trafik src belgelerinin kullanmaya yetki verdii idari hizmet aralar iin asgari bir hafta sreyle, B snf src belgesinin kullanmaya yetki verdii idari hizmet aralar iin ise asgari bir gn sreyle src intibak eitimine tabi tutulurlar. Eitimi bitiren srcler en yakn src eitim merkezlerine ve/veya yetki verilmi birliklere sevk edilerek snavlar yaplr. Baar gsterenlerin belgeleri, kullanacaklar ara tipi yazlarak onaylanr. Src intibak eitimi ve snav, kullanlacak deiik her tip taktik tekerlekli ara ile A2, B, C, D, E ve F snf trafik src belgesinin yetki verdii idari hizmet aralar iin tekrar edilir.

Kreyn, kurtarc ara, i makinesi, istif arac, tank, zrhl personel tayc, kunda motorlu top, kar st arac ve motorlu kar kza srcs/operatr gibi grevlerde kullanlacak asker personelin, kullanacaklar zel tip asker ara/i makinesi kullanma eitimi, Kuvvet Komutanlklarnn, Jandarma Genel Komutanlnn ve Sahil Gvenlik Komutanlnn belirleyecei esaslara uygun olarak kendi snf eitimi merkezlerinde, birlik veya kurumlarnda yaplr. Bu personele kullanacaklar aralarn asker src/operatr belgeleri; Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlnca belirlenecek birlik ve kurumlar nezdinde tekil edilecek kiilik teknik bir heyet tarafndan, yaplacak snavda baarl olanlara verilir. Personel belgelerinde yazl aratan/i makinesinden farkl bir ara/i makinesi kullanacaksa bu eitim ve snav tekrar edilir.

Asker src belgesine sahip personel, sadece belgesinde yazl olan asker aralar kullanabilir.

Terhis olan veya ordudan ayrlan asker personele ait asker src belgeleri geri alnarak, ahsi dosyas ile birlikte personelin kaytl bulunduu askerlik ube bakanlna gnderilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grevlerde Uyulacak Esas

MADDE 8 Greve sevk edilecek askeri srclerin, kullanaca arac belirleyen askeri src belgesi ile birlikte A2, B, C, D, E, F ve G snf trafik src belgelerinden birine sahip olmalar zorunludur. A2 snf trafik src belgesine sahip personele sadece motosiklet kullandrlabilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc ve 7 nci maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan yrtr.