20 ubat 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28565

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 18/2/2013

KARARNO : 2013/B-K-06

KONU : Maliye Hazinesi adna kaytl Batman/Merkez, Siirt/Merkez

ve Gaziantep/ahinbey ilelerindeki Tanmazlarn zelletirilmesi.

zelletirme daresi Bakanlnca,

zelletirme Yksek Kurulu (YK)nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi adna kaytl muhtelif tanmazlarn sat yntemiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamelerinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca;

Batman li, Merkez lesi, Tilmer Ky, Mahar Mevkii, 2585 no.lu parselde bulunan 1.825,00 m2 yzlml tanmazn 925.000.- (Dokuzyzyirmibebin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Mehmet Fadl DALAYa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mehmet Fadl DALAYn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 920.000.- (Dokuzyzyirmibin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Sertka Mhendislik Mavirlik naat Nakliyat Taahht ve Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Sertka Mhendislik Mavirlik naat Nakliyat Taahht ve Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 890.000.- (Sekizyzdoksanbin) Trk Liras bedelle nc teklifi veren Ahmet KAYAya hale artnamesi erevesinde satlmasna, Ahmet KAYAnn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

Siirt li, Merkez lesi, Evren Mahallesi, Vaditibin Mevkii, 216 ada, 2 no.lu parselde bulunan 6.687,51 m2 yzlml tanmazn 851.000.- (Sekizyzellibirbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Gksar Petrol rnleri Temizlik Gda Madencilik naat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Gksar Petrol rnleri Temizlik Gda Madencilik naat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 850.000.- (Sekizyzellibin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Mehmet akir ZEKe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mehmet akir ZEKin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

Gaziantep li, ahinbey lesi, Gneykent Mahallesi, 4458 ada, 10 no.lu parselde bulunan 1.034,287 m2 yzlml tanmazdaki 52860/103428 oranndaki hissenin 467.000.- (Drtyzaltmyedibin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Hasan YAARa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Hasan YAARn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 465.000.-(Drtyzaltmbebin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Ahmet NACARa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Ahmet NACARn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 410.000.-(Drtyzonbin) Trk Liras bedelle nc teklifi veren Taner YILMAZa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Taner YILMAZn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

Gaziantep li, ahinbey lesi, Gneykent Mahallesi, 5208 ada, 4 no.lu parselde bulunan 1.255,43 m2 yzlml tanmazdaki 969000/125543 oranndaki hissenin 732.000.- (Yediyzotuzikibin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Ahmet KAYAya hale artnamesi erevesinde satlmasna, Ahmet KAYAnn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 731.000.-(Yediyzotuzbirbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren zk Gda Pet Su ieleme naat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, zk Gda Pet Su ieleme naat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 661.000.-(Altyzaltmbirbin) Trk Liras bedelle nc teklifi veren Taner YILMAZa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Taner YILMAZn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararlarn onaylanmasna,

Bu Karar erevesinde sat szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

YKnn 13/1/1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.