20 ubat 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28565

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 19/2/2013

Karar No : 2013/17

Konu : Maliye Hazinesi adna kaytl

Ankara/Glba/Ballkpnar Ky Tanmazlarnn zelletirilmesi.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 1/10/2012 tarih, 6512 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayl Kararyla zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi adna kaytl muhtelif tanmazlarn sat yntemiyle zelletirilmelerini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihaleler sonucunda hale Komisyonunca;

1. Ankara li, Glba lesi, Ballkpnar Ky, 149 ada 1 nolu parselde bulunan 29.387,40 m2 yzlml tanmazn, 2.360.000.- (ikimilyonyzaltmbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Dalglar Yap Endstrisi Turizm Sanayi Ticaret Limited irketine hale artnamesi eevesinde satlmasna, Dalglar Yap Endstrisi Turizm Sanayi Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 2.350.000.- (ikimilyonyzellibin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Elron naat Taahht ve Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Elron naat Taahht ve Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

2. Ankara li, Glba lesi, Ballkpnar Ky, 136 ada 1 nolu parselde bulunan 25.879,00 m2 yzlml tanmazn, 2.330.000.- (ikimilyonyzotuzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Elron naat Taahht ve Ticaret Limited irketine hale artnamesi eevesinde satlmasna, Elron naat Taahht ve Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 2.320.000.- (ikimilyonyzyirmibin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Dalglar Yap Endstrisi Turizm Sanayi Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Dalglar Yap Endstrisi Turizm Sanayi Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

3. Ankara li, Glba lesi, Ballkpnar Ky, 137 ada 1 nolu parselde bulunan 38.278,71 m2 yzlml tanmazn, 3.100.000.- (milyonyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Dalglar Yap Endstrisi Turizm Sanayi Ticaret Limited irketine hale artnamesi eevesinde satlmasna, Dalglar Yap Endstrisi Turizm Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 3.000.000.- (milyon) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Elron naat Taahht ve Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Elron naat Taahht ve Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

4. Ankara li, Glba lesi, Ballkpnar Ky, 119087 ada 1 nolu parselde bulunan 24.761,44 m2 yzlml tanmazn, 1.900.000.- (birmilyondokuzyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren smet GKALPe hale artnamesi eevesinde satlmasna, smet GKALPin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 1.890.000.- (birmilyonsekizyzdoksanbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Sertka Mhendislik Mavirlik naat Nakliyat Taahht ve Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Sertka Mhendislik Mavirlik naat Nakliyat Taahht ve Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

5. Ankara li, Glba lesi, Ballkpnar Ky, 119105 ada 1 nolu parselde bulunan 29.969,76 m2 yzlml tanmazn, 2.240.000.- (ikimilyonikiyzkrkbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Osman ASLANALݒye hale artnamesi eevesinde satlmasna, Osman ASLANALݒnin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararlarn onaylanmasna,

6. Bu Karar erevesinde sat szlemesi imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.