20 ubat 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28565

TEBL

Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasndan:

ZORUNLU KARILIKLAR HAKKINDA TEBL (SAYI: 2005/1)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SAYI: 2013/3)

MADDE 1 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Zorunlu Karlklar Hakknda Tebli (Say: 2005/1)in 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaral alt bentleri ile (b) bendinin (1), (4) ve (5) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

1) Vadesiz, ihbarl mevduatlar ve zel cari hesaplarda yzde 11,5,

2) 1 aya kadar vadeli mevduatlar/katlma hesaplarnda (1 ay dhil) yzde 11,5,

3) 3 aya kadar vadeli mevduatlar/katlma hesaplarnda (3 ay dhil) yzde 11,5,

4) 6 aya kadar vadeli mevduatlar/katlma hesaplarnda (6 ay dhil) yzde 8,5,

5) 1 yla kadar vadeli mevduatlar/katlma hesaplarnda yzde 6,5,

7) 1 yla kadar (1 yl dhil) vadeli Trk liras dier ykmllklerde yzde 11,5,

1) Vadesiz ve ihbarl dviz tevdiat, yabanc para zel cari ve vadesiz kymetli maden depo hesaplar ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yla kadar vadeli dviz tevdiat, yabanc para katlma ve kymetli maden depo hesaplarnda yzde 12,5,

4) 1 yla kadar (1 yl dhil) vadeli yabanc para dier ykmllklerde yzde 12,5,

5) 3 yla kadar (3 yl dhil) vadeli yabanc para dier ykmllklerde yzde 10,5,

MADDE 2 Bu Tebli 1/3/2013 tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Bakan yrtr.