20 Şubat 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28565

ATAMA KARARI

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/106

1 – 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli;

– Zonguldak Defterdarlığına Adıyaman Defterdarı Şefik TONGAL'ın,

– Adıyaman Defterdarlığına Bayburt Defterdarı Orhan MUTLUAY'ın,

– Bayburt Defterdarlığına Milli Emlak Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Davut KARADAĞ'ın,

– Eskişehir Defterdarlığına Çorum Defterdarı Yaşar Ahmet ÖZKAN'ın,

– Çorum Defterdarlığına Eskişehir Defterdarı İhsan ÖZBAY'ın,

– Trabzon Defterdarlığına Kayseri Defterdarı Enver ÇOKYİĞİT'in,

– Kayseri Defterdarlığına Denizli Defterdarı Mehmet ÖZEFE'nin,

– Bolu Defterdarlığına Manisa Defterdarı Zekai DEDE'nin,

– Manisa Defterdarlığına Uşak Defterdarı Abdullah KIRIM'ın,

– Uşak Defterdarlığına Sivas Defterdarı Duran SALİHOĞLU'nun,

– Sivas Defterdarlığına Bilecik Defterdarı Mehmet Koray ALPER'in,

– Bilecik Defterdarlığına Kırklareli Defterdarı Mustafa ŞAHİN'in,

– Kırklareli Defterdarlığına Çanakkale Defterdarı Sacide ŞAKAR'ın,

– Çanakkale Defterdarlığına Yozgat Defterdarı Mustafa IŞIK'ın,

– Yozgat Defterdarlığına Artvin Defterdarı Abdurrahman ALTINDAĞ'ın,

– Artvin Defterdarlığına Rize Defterdar Yardımcısı Zeki AYDOĞAN'ın,

– Erzincan Defterdarlığına Elazığ Defterdarı Rıfat ÖZYÜNLÜ'nün,

– Elazığ Defterdarlığına Karaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürü Erdoğan YILDIRANER'in,

– Karabük Defterdarlığına Kahramanmaraş Defterdarı Osman KOÇAŞ'ın,

– Şırnak Defterdarlığına Sinop Defterdar Yardımcısı İbrahim KULAOĞLU'nun,

– Nevşehir Defterdarlığına Muş Defterdarı Hatice İŞCEN ERCOŞMAN'ın,

– Muş Defterdarlığına Konya Defterdar Yardımcısı Mustafa YUMUŞAK'ın,

– Ardahan Defterdarlığına Yozgat Defterdar Yardımcısı Mehmet DOĞAN'ın,

atanmaları 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

19/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı