20 Şubat 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28565

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   19 Şubat 2013

         69471265-305-1858

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Şubat 2013 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         19 Şubat 2013

       B.01.0.KKB.01-06-44-127

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 19/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1858 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Şubat 2013 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI