16 Şubat 2013 Tarihli ve 28561 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6413   Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

6414   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6415   Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

6416   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4271 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

2013/4278  Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

2013/4269  Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

2013/4287  Boş Bulunan Rekabet Kurulu Üyeliğine Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Fevzi ÖZKAN’ın Atanması Hakkında Karar

—   Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ile Milli Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARLARI

—   Bursa İl Müftülüğüne, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin AY’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

—   İzmir İl Müftülüğüne, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan MUSLU’nun Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

—  Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2013 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2013 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2013 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2013 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerin Listesi

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/10/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-25 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/2/2013 Tarihli ve 7216 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri