16 Şubat 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28561

ATAMA KARARLARI

             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/97

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, İdris ALTUNTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Fatma ŞAHİN

                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/98

             1 – Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Recep YILDIRIM’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/99

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet TUTA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/100

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına, Kazım Yavuz EVİRGEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/116

             1 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Konya Bölge Müdürü Osman Yaşar ACET'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/102

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan EROL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/103

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine İç Denetçi Şenol YÜKSEL'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/104

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine İç Denetçi Fehmi ÇAKAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/105

             1 – 1. Derece Kadrolu Osmaniye Vali Yardımcılığına

             Kayseri İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Mustafa ATSIZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Muammer GÜLER

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/117

             1 – Bu Kararnamede kimlikleri yazılı 37 (otuzyedi) yedek subay askerî hâkimin, karşılarında gösterilen görev yerlerine atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu'nun 16'ncı ve EK-3'üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

1'inci Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Özcan BOZKURT, Afyonkarahisar, 349-7079, 31.12.2012, 1'inci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-İSTANBUL.

2'nci Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Erhan PEKTAŞ, Tekirdağ, 349-7025, 31.12.2012, 2'nci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-MALATYA.

3'üncü Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Süleyman ÖZ, Nevşehir, 349-7002, 31.12.2012, 3'üncü Or.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ERZİNCAN.

3'üncü Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Fatih AKYOL, Ankara, 349-7078, 31.12.2012, 3'üncü Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ERZİNCAN.

Ege Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Emir BAY, Bursa, 349-7077, 31.12.2012, Ege Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İZMİR.

K.T.B.K.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Burak AKDUMAN, Manisa, 349-7016, 31.12.2012, K.T.B.K.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - KIBRIS.

K.T.B.K.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mehmet Aykut CİHANGİR, Tokat, 349-7170, 31.12.2012, K.T.B.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - KIBRIS.

2'nci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hüseyin ARSLAN, Tokat, 349-7083, 31.12.2012, 2'nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - GELİBOLU.

3'üncü Kor. K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Fatih ARSLAN, Afyonkarahisar, 349-7086, 31.12.2012, 3'üncü Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İSTANBUL.

3'üncü Kor. K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Oğuzhan GÜL, Çankırı, 349-7001, 31.12.2012, 3'üncü Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İSTANBUL.

5'inci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mehmet DAYANÇ, Edirne, 349-7018, 31.12.2012, 5'inci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ÇORLU.

6'ncı Mknz.P.Tüm.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., İsa TOĞRUL, Kastamonu, 349-7082, 31.12.2012, 6'ncı Mknz.P.Tüm.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ADANA.

6'ncı Mknz.P.Tüm.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Bilal Nuri KESTİOĞLU, Rize, 349-7026, 31.12.2012, 6'ncı Mknz.P.Tüm.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-ADANA.

7'nci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., İlhan GÜLEL, İstanbul, 349-7088, 31.12.2012, 7'nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR.

8'inci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Salih KARAKELLE, Kayseri, 349-7011, 31.12.2012, 8'inci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına -ELAZIĞ.

9'uncu Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mehmet Akif KARA, Kahramanmaraş, 349-7089, 31.12.2012, 9'uncu Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına -ERZURUM.

9'uncu Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Sinan SAYMAN, İzmir, 349-7003, 31.12.2012, 9'uncu Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ERZURUM.

K.K. EDOK Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Sinan ÇELİK, Sakarya, 349-7166, 31.12.2012, K.K. EDOK Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına -İZMİT.

54'üncü Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Emrah KESMEZ, Erzurum, 349-7076, 31.12.2012, 54'üncü Mknz.P.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-EDİRNE.

9'uncu Mot.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hatem GÖKSU, Sivas, 349-7031, 31.12.2012, 9'uncu Mot.P.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına -SARIKAMIŞ.

Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Yunus GENÇ, Çorum, 349-7167, 31.12.2012, Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına -ISPARTA.

5'inci Zh.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Serhat ÜSTÜNER, Yozgat, 349-7084, 31.12.2012, 5'inci Zh.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - GAZİANTEP.

5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Serhat ŞENGÜL, Elazığ, 349-7007, 31.12.2012, 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - SİVAS.

5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Cuma ÖZELCE, Sivas, 349-7171, 31.12.2012, 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı As. Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - SİVAS.

12'nci Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mehmet ÖZBEY, Adıyaman, 349-7081, 31.12.2012, 12'nci Mknz.P.Tug.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına -AĞRI.

48'inci Mot.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ergün TULNAY, Çanakkale, 349-7017, 31.12.2012, 48'inci Mot.P.Tug.K.lığı As. Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - TRABZON.

48'inci Mot.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Abdulvahap KILINÇ, Malatya, 349-7172, 31.12.2012, 48'inci Mot.P.Tug.K.lığı As. Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - TRABZON.

J.Gn.K.J.Asyş.Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ali Hamza ŞAHİN, Gümüşhane, 349-7087, 31.12.2012, J.Gn.K.J.Asyş.Kor.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - VAN.

J.Gn.K.J.Asyş.Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hakan GÜNEŞ, Kahramanmaraş, 349-7080, 31.12.2012, J.Gn.K.J.Asyş.Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - VAN.

Dz.K.K.lığı Ad.Müş.liği Emrinden, Hâk.Atğm., Mürsel AYSAN, Van, 349-7168, 31.12.2012, Dz.K.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ANKARA.

Donanma Komutanlığı Adli Müşavirliği Emrinden, Hâk.Atğm., Arslan BOLAT, Samsun, 349-7004, 31.12.2012, Donanma Komutanlığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - GÖLCÜK.

Güney Dz.Sh.K.lığı Ad.Müş.liği Emrinden, Hâk.Atğm., Koray KORKMAZ, Aydın, 349-7005, 31.12.2012, Güney Dz. Sh. Komutanlığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına -İZMİR.

Kz.Dz.Sh.K.lığı Ad.Müş.liği Emrinden, Hâk.Atğm., Tarık ÇAVAK, Elazığ, 349-7073, 31.12.2012, Kuzey Dz.Sh.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - İSTANBUL.

Hv.Eğt.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Musa Erdem ALTINHALKA, İzmir, 349-7174, 31.12.2012, Hv.Eğt.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-İZMİR.

1’inci Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Serdar CENGİZ, Kırklareli, 349-7013, 31.12.2012, 1’inci Hv.Kuv.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ESKİŞEHİR.

2’nci Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Arda Murat ATEŞTEMUR, Kahramanmaraş, 349-7022, 31.12.2012, 2’nci Hv.Kuv.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR.

J.Gn.K.lığı Huk.Hiz.Bşk.ve Adli Müşavirliği Emrinden, Hâk.Atğm., Halil İbrahim ABAY, Bingöl, 349-7085, 31.12.2012, J.Gn.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-ANKARA.