16 Şubat 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28561

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE

SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN 15 İNCİ MADDESİNİN

UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN VE

ALKOL PİYASASI DÜZENLEME

KURULU KARARI

Karar Tarihi    : 6/2/2013

Karar No          : 7216

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesi çerçevesinde, “Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi” bedelinin 2013 yılı için 2.000.-TL (ikibintürklirası) olarak belirlenmesini,

Kararlaştırmıştır.