16 Şubat 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28561

GÖREVLENDİRME KARARI

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2013/96

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli İzmir İl Müftülüğüne İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan MUSLU’nun görevlendirilmesi, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Bekir BOZDAĞ

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı