15 ubat 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28560

YNETMELK

Ekonomi Bakanlndan:

TRKYE HRACATILAR MECLS VE HRACATI BRLKLER NSAN

KAYNAKLARI SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye hracatlar Meclisi ve hracat Birlikleri nsan Kaynaklar Snav Ynetmeliinin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi, ikinci fkrasnn (b) bendi ile nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

) Snavn yapld yln Ocak aynn ilk gnnde otuzbe yan doldurmam olmak.

b) Uzman Yardmcs iin, en az drt yllk eitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iletme ve mhendislik faklteleri ile dier drt yllk eitim veren niversite ve fakltelerin kamu ynetimi, uluslararas ticaret, matematik, istatistik ve tasarm blmlerinden veya yksekokullarndan ya da bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yabanc faklte veya yksekokullardan mezun veya drt yllk faklte veya yksekokul mezunu olmak kaydyla yukarda belirtilen alanlardan en az birinde yksek lisans derecesi olmak.

(3) Yarma snav, alnacak personelin unvan, says ve snava ilikin dier bilgilerin nerede ilan edilecei hususlar snavn balama tarihinden en az bir ay nce TM veya TM tarafndan yetkilendirilen birlik tarafndan lke apnda yaymlanan tiraj en yksek yedi gazeteden en az birinde ilan edilir. Yarma snavna katlmak iin gerekli genel ve zel artlar, alnacak personelin unvan, nitelikleri ve says, son bavuru tarihi, bavuru yeri ve bavuruda istenecek belgeler ile snav tarihi, saati ve yeri ayrca ilgili birliklerin ve TMin internet sitesinde son bavuru tarihine kadar yaymlanr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/9/2010

27692

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

11/10/2011

28081