15 ubat 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28560

YNETMELK

Ekonomi Bakanlndan:

TRKYE HRACATILAR MECLS VE HRACATI BRLKLER

NSAN KAYNAKLARI YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye hracatlar Meclisi ve hracat Birlikleri nsan Kaynaklar Ynetmeliinin 5 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Belirli sreli ve zel hizmet szlemeli olarak birlik genel sekreterliinde istihdam edilen personel says, daimi hizmet szlemesi ile istihdam edilen personel saysnn yzde onunu ve her halkarda on kiiyi geemez. Bir nceki yl personel giderleri, gelirlerinin yzde 40ndan fazla olan birliklerce, belirli sreli ve zel hizmet szlemeli yeni personel istihdam edilemez. Mnhasran belirli bir projenin yrtlmesi iin istihdam edilen ve istihdam giderlerinin en az yzde 75i o projeye destek veren ulusal ve uluslararas kurululardan salanan fonlarla karlanan personel ile istihdam giderleri ilgili tantm gruplar btesinden karlanmak suretiyle tantm grubunun faaliyetleri kapsamnda belirli projeyi yrtmek iin istihdam edilen belirli sreli ve zel hizmet szlemeli personel iin bu snrlamalar uygulanmaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Hizmetlerin gerektirdii btn grevler iin grevi ve unvan ile belirli sreli ve zel hizmet szlemeli personel iin cret tavan belirtilmek suretiyle, altrlacak personel says bte imkanlar dahilinde ynetim kurulunun karar ile tespit edilir, TMin uygun gr ve Bakanln onay ile sonulandrlr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) TM ve Birlik merkezinde ve/veya irtibat brolarnda alan personelin ortalama toplam haftalk alma sresi 40 saattir. Gnlk almann balama ve bitme saatleri ile le dinlenme sresi, blgenin ve hizmetin zelliklerine gre TM tarafndan tespit edilir ve tm Genel Sekreterliklere bildirilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) cretleri pein olarak denen, ancak ay iinde grevden ayrlan veya i akdi feshedilen personelden, grevden ayrl tarihleri dikkate alnarak almad gnler iin denen cret ve ikramiye tutarlar geri alnr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Daimi hizmet szlemeli personele, Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavnda;

a) A dzeyinde puan alanlara : 5.000,

b) B dzeyinde puan alanlara : 3.300,

c) C dzeyinde puan alanlara : 1.650,

gsterge rakamlarnn Devlet memurlarna uygulanan maa katsays ile arplmak suretiyle, belge ibraz tarihini takip eden ayn ilk gnnden itibaren bildii her bir yabanc dil iin ayr ayr brt lisan tazminat denir. Uluslararas kabul gren dil snavlarndan, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen kriterlere gre YDS edeeri A, B ve C dzeyinde puan alanlara da, bu fkrada belirtilen miktarlarda lisan tazminat denir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin bal ile birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kasa Tazminat

(1) Genel sekreterlikte, nakit ve deerli evrak fiilen elinden geiren ve tazmin ile sorumlu bulunan daimi hizmet szlemeli azami be personele, muhtemel aklarn kapatmak amacyla, genel sekreterin teklifi ve ynetim kurulunun ortak karar ile aylk cretinin %5ini amamak kaydyla, belirlenecek oranda aylk kasa tazminat denir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Performans deerlendirmesi, her yl Haziran ve Aralk aylarnda yaplr ve sonular ilgili personele bildirilir. Performans olumsuz deerlendirilen personel, bu duruma 1 ay iinde, atamaya yetkili makam nezdinde yazl olarak itirazda bulunabilir. Bu durumda, atamaya yetkili makam kararn 2 ay iinde ilgiliye yazl olarak bildirir. ki deerlendirme dneminde st ste olumsuz performans gsteren personelin genel sekreterlikle iliii Ynetim Kurulu karar ile kesilebilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Vekaletin fiilen yaplmas esastr. Ynetim pozisyonlarnda grev yapanlarn, izin, geici grev, disiplin cezas uygulamas veya grevden uzaklatrma nedenleriyle grevlerinde bulunmadklar srelerde veya bo bulunan ynetim pozisyonlarnda vekaletin bir ast veya eit unvanda bir personel tarafndan yrtlmesi esastr. Bu durumda, vekalet verilecek personel, genel sekreterin onay ile belirlenir. Genel Sekreter iin 3 aya kadar ynetim kurulu bakan veya yetkilendirecei bakan vekili/yardmcsnn onay, 3 aydan uzun sreli vekalet hallerinde ise ynetim kurulu karar ve Bakanlk onay gerekir. Genel Sekreterlie vekalet edenlere, vekalet grevinde bulunduu nc aydan itibaren, vekalet ettii unvann creti ile dier mali ve sosyal haklar verilir. Ancak bu durum vekalet eden iin mktesep hak oluturmaz.

MADDE 10 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/9/2009

27338

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

11/10/2011

28081

2-

3/4/2012

28253

3-

7/4/2012

28257

4-

15/6/2012

28324