15 ubat 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28560

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanlndan:

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESSLER

TARFELERNN BELRLENMESNDE UYULACAK USUL VE

ESASLARA LKN YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atksu Altyap ve Evsel Kat Atk Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara likin Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununun 11 inci maddesine ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2, 8 ve 33 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin Geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 1 (1) 26/10/2011 tarihi itibaryla bu Ynetmelie, tarife belirleme, abonelik, szleme, teknik alt yap eksiklikleri de dahil olmak zere, uyum salayamam olan atksu altyap ynetimleri ve evsel kat atk idareleri, 31/12/2014 tarihine kadar bu Ynetmelie uyum salamakla ykmldrler.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/10/2010

27742