8 Şubat 2013 Tarihli ve 28553 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1031   Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı’yla Hükümete Verilen ve 02.02.2010, 07.02.2011 ve 25.01.2012 Tarihli 956, 984 ve 1008 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10.02.2013 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4238   Yeni Demiryolu ve İkinci Hat Yapımları, Altyapı Rehabilitasyonu, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri Yapımı Projesi Kapsamındaki Konya-Karaman 2. Hat, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Telekom Tesisi Yapımı ve Altyapı İyileştirmesi İşinin Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Bazı Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlar ile Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4248   Ankara İli, Çankaya İlçesi, Namık Kemal Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4255   Bursa İli, Kestel İlçesinde Tesis Edilecek Gözede II Hidroelektrik Santrali Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4259   Karayolları Beşinci Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Yapımı Devam Eden Mut-Ermenek Devlet Yolunun Kalan Bölümünün Tamamlanabilmesi Amacıyla Güzergâhta Bulunan Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4262   Konya İli, Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Ilgın Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği

—   Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2013 Yılı Listesi)

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/1/2013 Tarihli ve 2013/15 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri