8 Şubat 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28553

TEBLİĞ

Millî Savunma Bakanlığından:

5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP

ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT

YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI MADDELER,

BUNLARA AİT TEKNOLOJİLERE İLİŞKİN LİSTE

(2013 YILI LİSTESİ)

MADDE 1 – Aşağıda ana başlıklar altında belirtilen Kontrole Tâbi Liste kapsamında yer alan kalemlerin üretilmesi ile ihracat ve ithalatına ilişkin izin işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve bilgisi dâhilinde yapılacaktır.

 

KTL
MD.

NU.

MADDE

GTİP'E ESAS MADDE

ÖNGÖRÜLEN GTİP

1

 NAMLULU SİLÂHLAR: 

1.a.

Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları (gövde, namlu, kapak takımı, mekanizma, tetik tertibatı).

Her çap ve model yivli setli tabancalar, makineli tabancalar.

9302.00.00.00

Her çap ve model yivli setli tabancalar ile makineli tabancalara ait parçalar.

9305.10.00.00

1.b.

Her çap ve model tek veya otomatik atışlı yivli setli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, yivli setli av tüfekleri ve bunların ana parçaları (gövde, namlu, şarjör, kapak takımı, mekanizma, tetik tertibatı) (yivsiz av tüfekleri, nişancılık eğitiminde kullanılan tüfekler, spor amaçlı kullanılan tüfekler ve parçaları hariç).

Topçu silahlar ile Roket Fırlatıcıları, Alev Atıcılar, El Bombası Atıcıları, Torpil Tüpleri vb. fırlatıcılar dışında kalan diğer harp silahları.

9301.90.00.00

Spor, Av veya Hedef için Yivsiz, Tek Namlulu Av tüfekleri haricinde kalan tüfekler (Yivli setli av tüfekleri).

9303.20.95.00

Yivli Setli Av Tüfeği Namluları.

9305.20.00.90.00

9301 pozisyonundaki Harp Silahlarına ait tüm aksam ve parçalar.

9305.91.00.00

1.c.

Otomatik bombaatarlar/bombaatarlar ve bunların ana parçaları (namlu, tetik tertibatı, gövde, nişangâh/optik nişangâh).

Roket Fırlatıcılar, Alev Atıcılar, El Bombası Atıcılar, Torpil Tüpleri ve benzeri fırlatıcılar.

9301.20.00.00

9301 pozisyonundaki Harp Silahlarına ait tüm aksam ve parçalar.

9305.91.00.00

1.ç.

Yivli ve yivsiz her çap ve model havanlar ve bunların namlu ve nişangâhları.

 

Kendinden itmeli olan/olmayan topçu silahları (Toplar, obüsler, havanlar).

9301 pozisyonundaki Harp Silahlarına ait tüm aksam ve parçalar.

9301.10.00.00
9305.91.00.00


1.d.

Her çap ve model hafif ve ağır toplar, obüsler ve bunların başta namlu olmak üzere ana parçaları ile bu silahlarda kullanılan namlucuk aparatı.

2

TAKTİK ARAÇLAR: 

2.a.

Tanklar, tırtıllı (paletli) ve tekerlekli zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, zırhlı silah taşıyıcı araçlar.

Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış olsun veya olmasın) ve bunların aksam ve parçaları.

8710.00

2.b.

Bu araçlara takılan her türlü silahlar, kama kompleleri, zırh, otomatik/yarı otomatik doldurucu, kule, namlular ve bu silah sistemlerine ait atış kontrol sistemleri.

9301

2.c.

Askerî amaçlı her türlü tekerlekli taktik araçlar.

Üzerinde askerî ekipman bulunan (silah, komuta kontrol düzeneği, elektronik harp ve elektronik karşı tedbir sistemleri vb) ve/veya taktik sahada kullanılan araçlar.

8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8710

2.ç.

Askerî amaçlı tank çekiciler, tank taşıyıcılar ve kurtarıcı araçlar.

Askerî amaçlı tank çekiciler, tank taşıyıcılar ve kurtarıcı araçlar.

8701, 8704, 8705

2.d.

Mayın temizleme ve serpme sistemlerine ait araçlar, mayınlı sahalarda geçit açma sistemleri.

Mayın temizleme ve serpme sistemlerine ait araçlar, mayınlı sahalarda geçit açma sistemleri.

8705, 8701, 8710

2.e.

Her türlü silah platformları ve platform araçları.

Her türlü silah platformları ve platform araçları.

8705, 8701

2.f.

Askerî amaçlı insansız kara araçları.

Askerî amaçlı insansız kara araçları.

8701,

8705.90

2.g.

Askerî amaçlı her türlü köprücü araçları ve ana parçaları ile köprü kurma botları.

Diğerleri (Askerî amaçlı köprücü araçlar.).

8705.90.80.90.18

Diğer yüzer araçlar (köprü kurma maksatlı dubalar vb.).

8907

Köprü kurma botları.

8905.90.90.00

8905.90.10.00

3

ASKERÎ PATLAYICILAR VE PİROTEKNİK MALZEME:

3.a.

Yukarıda belirtilen namlulu silahlarda kullanılan her türlü mühimmat, sevk maddesi (Topçu mühimmat Sevk Barutları, Hafif Silah Mühimmatı Sevk Barutları, Özel Amaçlı Sevk Barutları vb.) ve patlayıcı.

9301 Pozisyonundaki Hafif Makinalı Tabancalara ait olan fişekler ve aksamı.

9306.30.10.10

Her çap ve model yivli setli tabancalar, makinalı tabancalara ait fişekler ve aksamı.

9306.30.10.90

Diğer harp silahlarına ait hafif silah mühimmatı ve aksamı.

9306.30.30.00

Yivli setli av tüfeklerine ait fişekler.

9306.21.00.00

Yivli/ Yivsiz her çap ve model havanlar, toplar ve obüs mermileri, otomatik bombaatar mühimmatı ve aksamı).

9306.90.10.00

Yivli Silah Mühimmatlarına ait kapsüller.

9306.90.90.00.00

3.b.

Her cins tapalar.

Harp silahlarına ait olan her türlü tapalar.

9306.90.10.00

3.c.

Tahrip amaçlı kullanılan (bomba, el bombası, sis bombası, mayın ve tahrip kalıbı gibi) her türlü askerî patlayıcı malzeme.

Herhangi bir silah vasıtasıyla kullanılan bombaatar, sis bombaları, yangın bombaları ve bunların aksamı ile kapsül, ecza, yemleme, buster, detanatör ve ana şarj olarak kullanılan her türlü patlayıcı madde.

9306.90.10.00       

9306.90.90.00

3.ç.

Yakıcı, yanıcı ve eritici her türlü askerî piroteknik malzeme.

Yanıcı, yakıcı ve eritici özellik taşıyan, askerî kullanıma mahsus, ışık, ses, gaz, duman oluşturan piroteknik malzemeler.

3604.90.00.00

Askerî maksatlı işaret fişekleri.

3604.90.00.00

Askerî maksatlı sis işaretleri/ fişekleri.

3604.90.00.00

Fitiller, infilak fitilleri veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler elektrikli infilak ettirici maddeler (fitiller, infilak fitilleri).

3603.00

3.d.

Roket ve füze yakıtları ile sevk fişekleri.

Roket ve füze yakıtları ile sevk fişekleri.

3606.90.10.90

3606.90.90.00

4

ROKETATAR, ROKET, FÜZELER VE TORPİDOLAR:

4.a.

Her çap ve menzildeki roket, füzeler ve torpidolar ile bu sistemlere ait ana parçalar (roket motoru, kanatlar, harp başlığı, gövde, arayıcı başlık, tapa ve ateşleyiciler, güdüm sistemi, sensör ve işaretleyiciler, silah sistemi taşıyıcı platformu, namlu, lançer, kundak, atış kontrol sistemi, namlucuk aparatı).

Her çap ve menzildeki roket, füzeler ve torpidolar ile bu sistemlere ait ana parçalar (roket motoru, kanatlar, harp başlığı, gövde, arayıcı başlık, tapa ve ateşleyiciler, güdüm sistemi, sensör ve işaretleyiciler, silah sistemi taşıyıcı platformu, namlu, lançer, kundak, atış kontrol sistemi).

9306.90.10.00

Roket, füze ve torpidolara ait motorlar.

8411 
8412

4.b.

Her çap ve menzildeki roket, füzeler ve torpidolara ait fırlatma sistemleri ve ana parçaları.

Roket, füze ve torpidolara ait fırlatma sistemleri.

9301.20.00.00

Roket, füze ve torpidolara ait fırlatma sistemlerinin aksam ve parçaları.

9305.91.00.00 

5

KİMYASAL, BİYOLOJİK RADYOLOJİK VE NÜKLEER SİLÂHLAR:

5.a.

Bu silâhlar ile kullanılabilecek her türlü tahrip maddesi, mühimmat ve bu silahların yerleştirilmesi ve taşınması, fırlatılması amacıyla kullanılan sistemler.

_

9301.20.00.00
9305.91.00.00

5.b.

Askerî amaçla kullanılan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere karşı koruyucu malzemeler/sistemler, maske ve süzgeçler ile koruyucu melbusat.

Gaz maskesi (Bireysel kullanım ile silah sisteminde kullanılan bu tip teçhizat aynı GTİP'le numaralandırılmıştır).

9020.00.00.00.12

Gaz maskesi aksam ve parçaları.

9020.00.00.00.18

Gaz maskesi filtresi.

8421.39.20.90

 

Kauçuk ile sıvanmış (KBRN koruyucu melbusat).

6113.00.10.00
6210.10.98.00

Diğerleri.

6113.00.90.00

Diğerleri.

6210.10.10.00

Radyasyon (Radyasyona karşı koruyucu elbise).

6210.40.00.00

Diğerleri.

6210.40.00.00

Radyasyon.

6210.50.00.00

Diğerleri.

6210.50.00.00

6

SAVAŞ UÇAKLARI VE HELİKOPTERLER İLE DİĞER HAVA ARAÇLARI:

6.a.

Askerî amaçlı her çeşit uçak, helikopter ve insansız hava araçları ile bunlara monte edilebilecek keşif, hedef tespit, uçuş ve atış teçhizatı ve/veya elektronik harp aksamı ile patlayıcı yükü veya kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler taşıyabilecek dronlar.

Silahlar için teleskopik dürbünler ve periskoplar.

9013.10

Lazerler (Lazer diyotları hariç).

9013.20.00.00.00

Harp Silahları.

9301

Diğerleri.

8517.69
(8517.69.90.90.21
8517.69.20.00.00 hariç)

Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları.

8526
(8526.92.00.10.00
8526.92.00.20.00
8526.92.00.90.11
8526.92.00.90.13 hariç)

Diğer makine ve cihazları.

8543,7

Başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar.

8518.30.95.30.00
8518.30.95.90.19

Diğerleri.

8528.59

Pusulalar, diğer seyrüsefer alet ve cihazları.

9014

2000 kg. geçmeyenler.

8802.11

2000 kg. geçen helikopter.

8802.12

2000 kg. geçmeyen Uçak ve diğer hava araçları.

8802.20.00.90

2000 kg. ile 15000 kg. arasında uçak ve diğer hava araçları.

8802.30.00.90

Boş ağırlıkları 15000 kg. geçen uçak ve diğer hava araçları.

8802.40.00.90

Balonlar, hava gemileri, planörler.

8801.00.10.00

Motorsuz diğer hava taşıtları.

8801.00.90.00

 

6.b.

Bu vasıtalara takılan her türlü silah sistemi, donanımı ve mühimmatı.

_

_

6.c.

Bu vasıtalarda kullanılan hedefe yönelme ve hedef takip cihazları.

_

9013.10              

9014                    

8526
(8526.92.00.10.00
8526.92.00.20.00
8526.92.00.90.11
8526.92.00.90.13 hariç)

6.ç.

Bu vasıtalarda kullanılan diğer özel amaçlı askerî mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar.

_

8471.49               

8528.59                                   9013.10                

9013.20

9014

7

SU ÜSTÜ VE SU ALTI SAVAŞ GEMİLERİ:

7.a.

Su üstünde ve altında kullanılan her tür ve sınıftaki savaş gemileri ve platformlar.

Her tür ve sınıftaki su üstü ve altı savaş gemileri ve denizaltılar.

8906.10.00.00

Gemi şeklinde olan özel maksatlı platformlar.

8905.90.00.00

Denizde seyretmeye mahsus olanlar.

8905.90.10.00

Şişirilebilir sallar.

8907.10.00.00

Metalden platformlar.

8907.90.00.00

Ahşap ve diğer maddelerden platformlar.

8907.90.00.00

7.b.

Bunlarda kullanılan silah, atış kontrol ve komuta kontrol sistemleri ile akustik aldatıcı ve akustik karıştırıcılar.

_

9301

7.c.

Deniz platformlarında kullanılan askerî amaçlı diğer özel mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar ile zırh malzemesi.

_

8471.49                 

8526
(8526.92.00.10.00
8526.92.00.20.00
8526.92.00.90.11
8526.92.00.90.13 hariç)                 8528.59            

8543.70                

9005                

9013.10           

9013.20               

9014

7.ç.

 Askerî kullanım için özel olarak tasarlanmış veya uyarlanmış her türlü bot.

_

8903

(8903.91,

8903.99.10.00,

8903.99.91.00,

8903.99.99.00 hariç)

7.d.

Askerî amaçlı insansız su üstü ve su altı deniz araçları.

_

8905.90       

8906.90.10.00           8906.90.91.00        

8909.90.99.00

8

ASKERÎ KOMUTA KONTROL, MUHABERE VE BİLGİ SİSTEMLERİ:

8.a.

Elektronik Harp (EH), Elektronik Taarruz (ET) Elektronik Destek (ED), Elektronik Koruma (EK), sistem ve teçhizatı ile bu sistemlerin test ve değerlendirmesini yapan, etkinliğini artıran/azaltan taktik ve teknik geliştirmeye yönelik simülatör ve simülasyon sistemleri.

_

8471.49           

8517.69
(8517.69.90.90.21
8517.69.20.00.00 hariç)
8526
(8526.92.00.10.00
8526.92.00.20.00
8526.92.00.90.11
8526.92.00.90.13 hariç)                   8543.70                 

9013.20                

9014
9301

8.b.

Askerî amaçlı ve/veya emniyetli (kriptolu) telli ve telsiz muhabere sistem ve cihazları (Bu cihazlara ait kulaklık, mikrofon takımları, aksesuarlar ve bataryalar hariç)

_

8517                   

8543.70.90.00

8.c.

Askerî amaçlı veya ulusal güvenlik amaçlı kullanılan kripto ve ses emniyet cihazları.

_

8543.70.90.00

8.ç.

Lazer ve mikrodalga kaynaklı her türlü silah ve askerî haberleşme sistemleri.

_

8517.69
(8517.69.90.90.21
8517.69.20.00.00 hariç)                9013.20                 

9301

8.d.

Askerî amaçlı kullanılan NATO ve ACE tipi şelterler.

_

9406.00.38.00       

9406.00.80.40           9406.00.80.90

Konteynerler.

8609

8.e.

Askerî keşif gözetleme, bunların kayıt cihazları, radar ve ekipmanları ile dost ve düşman tanıma ve tanıtma sistemleri.

_

8517.69
(8517.69.90.90.21
8517.69.20.00.00 hariç)                 8519.89
(8519.89.11 hariç)                 

8526
(8526.92.00.10.00
8526.92.00.20.00
8526.92.00.90.11
8526.92.00.90.13 hariç)                    9005                  

9013.10

8.f.

Her türlü askerî ve ulusal güvenlik amaçlı yazılımlar.

_

8523
(Askerî maksatlı olmayanlar ve kayıt yapılmamış olanlar hariç)

8.g.

Her türlü askerî amaçlı eğitim simülatörleri ve simülasyonları.

Hava muharebe simülatörü aksam ve parçaları.

8805.21.00.00

Pilot eğitim simülatörü.

8805.29

9

ASKERÎ AMAÇLI HAVA VE UZAY SİSTEMLERİ:

9.a.

Askerî amaçlı uydu sistemleri, taşınabilir/sabit uydu yer terminalleri ile bu sistemlere ait uzay ve yer teçhizatı.

Askerî maksatlı olan uzay araçları (uydular dâhil).

8802.60.10.00

Askerî maksatlı olan uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge altı araçları.

8802.60.90.00

Roket, fırlatma rampaları ve kuleleri.

9301.20.00.00.00

(eskisi-muhtelif yağlama sistemleri denebilecek bir bölümde “Diğerleri”ne karşılık gelmektedir. )

Diğerleri.

8517.69
(8517.69.90.90.21
8517.69.20.00.00 hariç)

Alıcı cihazı bulunan verici cihazlar.

8525.60

Askeri Amaçlı Uydu ve uydu radyolink alıcı ve verici antenleri.

8529.10.69.90

9.b.

Uydularda keşif, gözetleme, karıştırma, haberleşme sevk ve güdüm amacıyla kullanılabilecek donanımları ve silah sistemleri.

_

8517.69
(8517.69.90.90.21
8517.69.20.00.00 hariç)               
8526
(8526.92.00.10.00
8526.92.00.20.00
8526.92.00.90.11
8526.92.00.90.13 hariç)                     8543.70                  

9013.10                

9014                
9301

10

ASKERÎ KEŞİF, GÖZETLEME VE TESPİT SENSÖRLERİ, COĞRAFİ KONUM BELİRLEME VE SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ:

10.a.

Askerî amaçlı kullanılabilecek INS (Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri) ile emniyetli (kriptolu) GPS (Coğrafi Konum Belirleme) cihazları ile diğer koordinat belirleme yer ve yön tespit cihazları.

_

9014               

8526.10.00.00     

8526.91                 8526.92.00.90.19

10.b.

Askerî amaçlı Termal IR (Kızılötesi) ve lazer özellikli nişan tevcih, atış kontrol ve gözetleme alet ve cihazları.

Askerî maksatlı gözetleme alet ve cihazları.

9005

Askerî maksatlı teleskobik dürbün, teleskop, periskop, dürbün.

9013.10

Askerî maksatlı termal kameralar.

8525.80.19.00

8525.80.91.00

8525.80.99.00

10.c.

Askerî amaçla kullanılan patlayıcı madde tespit sistemleri ve mayın dedektörleri.

Askeri amaçlı patlayıcı madde tespit sistemleri ve mayın dedektörü.

8543.70.90.00.11

8543.70.90.00.19

10.ç.

Askerî amaçlı lazer işaretleme cihazları, lazer noktalayıcılar ve lazer hedef tespit sistemleri.

Askerî amaçlı lazer işaretleme cihazları, lazer noktalayıcılar.

9013.20

10.d.

Askerî amaçlı gece görüş cihazları ile gece görüş dürbün ve cihazlarında kullanılan askerî amaçlı görüntü yoğunlaştırıcı tüpler ve dedektörler.

Askerî amaçlı gece görüş dürbünü, aksam ve parçaları.

8540.20.80

10.e.

Askerî amaçlı görüntü işleme sistemleri.

_

 

9013.80

11

DİĞER ASKERÎ MALZEME VE CİHAZLAR:

11.a.

Yukarıda yer almayıp, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası ihracat kontrol rejimlerinden olan:
 (1) Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamında FTKR kılavuzu ile Ekipman, Teknoloji ve Yazılım Eki'nin yürürlükteki son versiyonunun kontrolünü öngördüğü malzeme ve teknolojiler.

 

 (2) Wassenaar Düzenlemesi (WD) kapsamında güncelleştirilen Mühimmat Listesinin kontrolünü öngördüğü malzeme ve teknolojiler.

_

_

11.b.

Askerî amaçlı, balistik koruma özellikli (%85 veya daha yüksek saflıkta ve 60 mikrometre veya daha küçük tane boyutlu) Bor/Borkarbür, Silisyum Karbür, Titanyum Diborür ve Alümina bileşikleri.

Bor.

2528.00.00.00.00

Alümina bileşikleri.

-

Borkarbür.

2849.90.10.00

Silisyum Karbür.

2849.20.00.00

Titanyum Diborür.

2850.00.90.00.00

11.c.

Gece görüş dürbünü ve termal kamera ile görünmeyen (görülemeyen) kumaş.

Gece görüş dürbünü ve termal kamera ile görünemeyen ağ.

5608.19.90

Gece görüş dürbünü ve termal kamera ile görünemeyen kumaş.

5602

5603

5903

5906

5907

11.ç.

Askerî amaçlı olarak kullanılan görünmezlik teknolojileri (Radar Soğurucu Malzemeler, Radar Soğurucu Yapılar, Radar Kesit Alanı Tahmin Yazılım Kodları, Infrared/Gözle Görülür/Akustik/ Manyetik İz Azaltıcı Malzeme ve Teknikler ile her türlü İz Tahmini Yazılım Kodları).
 

 

 

 

_

_

12

DİĞER HUSUSLAR 

12.a

Yukarıda belirtilen sistemlerde yer alan sivil amaçlı kullanıma uygun yazılımlar ve genel imalât malzemeleri (civata, somun, vida, conta, o-ring, boya v.b.) ile ticari maksatlı tedarik edilebilen bilgisayar donanımları Kontrole Tâbi Liste kapsamında değildir.__

12.b

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp maddeleri/silahlarının ithalatı, ihracatı ve üretimi taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereği yasaklanmıştır.

_

_

12.c

KTL'de tanımlı GTİP numarası ile malzeme arasında çelişki olması durumunda "Malzemenin niteliği ile Kullanım Amacı" dikkate alınacak, GTİP uyumsuzluklarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görüşleri esas alınacaktır._

 

 

_

12.ç

KTL'de tanımlı GTİP numarası ile malzeme arasında çelişki olması durumunda "Malzemenin niteliği ile Kullanım Amacı" dikkate alınacak, çift kullanımlı malzemelerde Ekonomi Bakanlığı görüşleri esas alınacaktır.

_

_

 

MADDE 2 – Bu Liste, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Liste hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.