7 Şubat 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28552

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                             4 Şubat 2013

         69471265-305-1338

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Şubat 2013 tarihinde Hırvatistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                      Bülent ARINÇ

                                                                                                                                                        Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   4 Şubat 2013

       B.01.0.KKB.01-06-30-107

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1338 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Şubat 2013 tarihinde Hırvatistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI