6 Şubat 2013 Tarihli ve 28551 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/4246   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4251   Ankara İli, Çankaya İlçesi, Akpınar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4252   Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Gayberli, Hacı Bayram Veli ve Malikejder Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4254   İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4258   İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

—   Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

—   Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

—   Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

—   İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/5)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/6)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/7)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/11 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/12 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/13 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/14 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/15 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/16 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/17 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/18 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/19 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/20 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri