6 Şubat 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28551

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                             4 Şubat 2013

         69471265-305-1337

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Şubat 2013 tarihinden itibaren Arnavutluk ve Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                      Bülent ARINÇ

                                                                                                                                                        Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   4 Şubat 2013

       B.01.0.KKB.01-06-29-104

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1337 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Şubat 2013 tarihinden itibaren Arnavutluk ve Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI