6 Şubat 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28551

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No              :  2013/7

İşyeri                     :  İzmir Metro-İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği,

                                  Taşımacılık, İnşaat Sanayi A.Ş.

                                  2844 Sk. No: 5 Mersinli/İZMİR

SGK Sicil No        :  1120854.035

Tespiti İsteyen      :  Belediye-İş Sendikası

İnceleme                :  İzmir Metro-İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği, Taşımacılık, İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirket tarafından 12 istasyon ve 14 km'lik ray üzerinde elektrikle çalışan trenlerle yeraltı ve yerüstünde şehir içi yolcu taşıma ile vagonların bakımı, onarımı, vagonların temizliği ve sefere hazırlık işinin yapıldığı, işyerinde yapılan asıl işin raylı sistemle şehir içi yolcu taşıma işi olduğu, işyerinde yürütülen büro hizmeti, idari işler vb. işlerin asıl işin yürütülmesine kolaylık sağlayan yardımcı işler olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı "Taşımacılık" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar                    : İzmir Metro-İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği, Taşımacılık, İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.'de yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı "Taşımacılık" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 5'inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.