6 Şubat 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28551

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.             :  2013/6

İşyeri                     :  Damlıca Turizm İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

                                  İstanbul Cad. Yılmaz Apt. No:1 Daire:9

                                  Gürpınar-Büyükçekmece/İSTANBUL

SGK Sicil No.       :  1378062.034

Tespiti İsteyen      :  Belediye-İş Sendikası

İnceleme                :  Damlıca Turizm İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirket tarafından, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile imzalanan hizmet alım sözleşmesi ile Avcılar İlçesi dahilinde bulunan her türlü yapıdaki yolların bakımlarının yapılması, kış aylarında kar ve buzla ilgili mücadele çalışmalarının yapılması ve yolların açık tutulmasının sağlanması, yol emniyetinin alınması, yağmur suyu kanallarının bakımı, su ızgaralarının temizlenmesi, sel baskını tedbirlerinin alınması, imar ve zabıtaya yıkım ve ev boşaltmalarında destek, tehlike arz eden yol ve yapı çevrelerinde gerekli tedbirlerin alınması işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar                    : Damlıca Turizm İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.