5 Şubat 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28550

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/33)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 30/11/2007 tarihli ve 26716 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/33)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“"

Sıra No

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları / Adet)

1.

8516.29.91.00.11

Isıtmalı hava perdeleri

100

2.

8516.29.91.00.19

Diğerleri

20

3.

8516.29.99.00.12

Kanal tipi ısıtıcı

30

4.

8516.29.99.00.13

Diğer ısıtıcı ve sobalar

30

                                                                                                                                                                                             ”

 

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/11/2007

26716

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/1/2008

26757

2-

28/7/2011

28008