5 Şubat 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28550

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/13)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 17/6/2006 tarihli ve 26201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/13)’in 1 inci maddesinde yer alan ‘‘madde adı belirtilen ürünlerin’’ ibaresi ‘‘tanımı belirtilen eşyanın’’ olarak, tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

Sıra No

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet 

(ABD Doları/Kg*)

1.

3925.20.00.00.00

Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve kapı eşikleri

5

2.

3925.30.00.00.11

Panjurlar

4

3.

3925.30.00.00.12

Menfezler

4

4.

3925.30.00.00.19

Diğerleri

4

5.

6702.10.00.00.11

Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar

12

6.

6702.10.00.00.12

Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardan mamul eşya

12

7.

6702.10.00.00.15

Aksamı

10

 *Kg: Brüt ağırlık                                                                                                                                                             ”

 

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/6/2006

26201

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/1/2008

26764

2-

28/7/2011

28008