3 Şubat 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28548

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                             1 Şubat 2013

         69471265-305-1254

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Şubat 2013 tarihinden itibaren Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   1 Şubat 2013

       B.01.0.KKB.01-06-27-100

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1254 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Şubat 2013 tarihinden itibaren Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI