30 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28544

KANUN

AFRİKA KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6398                                                                                                         Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1)  4/8/1963 tarihli “Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması”na katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrika Kalkınma Bankasına olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 67.790.000 Özel Çekme Hakkı (SDR) karşılığını geçemez. Bakanlar Kurulu gerektiğinde söz konusu tutarı beş katına kadar artırmaya yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/1/2013