30 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28544

KANUN

ULUSLARARASI BİTKİ KORUMA SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6397                                                                                                         Kabul Tarihi: 15/1/2013

MADDE 1 – (1) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Konferansının 1997 yılında düzenlenen 29 uncu oturumunda kabul edilen “Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi”nin yeniden gözden geçirilmiş metnine katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/1/2013