30 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28544

ATAMA KARARLARI

             Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2013/46

             1 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığına Abdullah AKKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2945 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

29/1/2013

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

—— • ——

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2013/47

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına, Prof. Dr. Derya ÖRS’ün atanması, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

29/1/2013

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Bülent ARINÇ

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2013/48

             1 – Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Yakup YILDIRIM’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ali VERAL’ın atanması,

             657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

29/1/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Bülent ARINÇ

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı