30 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28544

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA HÜKÜMETİ ARASINDA

ASKERİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6393                                                                                                         Kabul Tarihi: 15/1/2013

MADDE 1 – (1) 4 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/1/2013