29 Ocak 2013 Tarihli ve 28543 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/4244     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Genel Kurul Dışındaki Organlarının Seçim Tarihleri ile Oda ve Borsa Organlarının Seçim Tarihlerinin Belirlenmesine Dair Karar

 

ATAMA KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)

—  Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bahçeşehir Üniversitesi Karadeniz-Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Kimya Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2008-4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: SGM/2013-1)

—  Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

—  Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

—  Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

—  Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 67)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/1/2013 Tarihli ve 2013/13 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/1/2013 Tarihli ve 2013/14 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi yayımlanmıştır.


 

 

Tıklayınız


28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı 2. mükerrer Resmî Gazete'de, Başbakanlığa ve Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemleri yayımlanmıştır.


 

 

Tıklayınız


29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standardlarına Dair Tebliğler yayımlanmıştır.