28 Ocak 2013 Tarihli ve 28542 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/36)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/37)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi yayımlanmıştır.


 

 

Tıklayınız


28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı 2. mükerrer Resmî Gazete'de, Başbakanlığa ve Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemleri yayımlanmıştır.