27 Ocak 2013 Tarihli ve 28541 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/4209    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4167    Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılmasına İlişkin Karar

2013/4192    Çanakkale İli, Gelibolu İlçesinde Yürütülen Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Gelibolu Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4193    Kırşehir İli, Mucur İlçesinde Tesis Edilecek Geycek Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4201    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkında Karar

2013/4220    Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Filipinler Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi Karapara Aklamayla Mücadele Konseyi (AMLC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2013/4229    Bursa İlinde Tesis Edilecek Gözede II Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılmasına Dair Karar

2012/4242    Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesinin Kabul Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2012/4093    Ticaret Sicili Yönetmeliği

—  Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Canik Başarı Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Canik Başarı Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri