26 Ocak 2013 Tarihli ve 28540 Sayl Resm Gazete

MEVZUAT

NCEK

SONRAK

YRTME VE DARE BLM

 

MLLETLERARASI ANDLAMALAR

2013/4172  Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Katar Devleti Hkmeti Arasnda Savunma Sanayisi birlii Mutabakat Muhtrasnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4179  Katlm ncesi Yardm Arac Gei Dnemi Destei ve Kurumsal Yaplanma Bileeni Kapsamndaki 2009 Trkiye Ulusal Programna Ynelik Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti  ile Avrupa Topluluklar Komisyonu Arasnda Finansman Anlamasna Zeyilname No 2nin liik Notalarla Birlikte Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4185  Trk-Ukrayna Uluslararas Kara Ulatrmas Karma Komisyon Toplants Protokolnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4198  Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti Tarafndan Avrupa Konseyi Kalknma Bankas Bnyesinde Kurulmas ngrlen Blgesel Konut Edindirme Program Fonuna Hibe Salanmasna likin Karar

2013/4207  Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile in Halk Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Ariv Alannda birlii Protokolnn Onaylanmas Hakknda Karar

 

MLLETLERARASI SZLEME

2013/4178  Trkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasnda Sosyal Gvenlik Szlemesinin Onaylanmas Hakknda Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/4099  stanbul li, Gaziosmanpaa lesi Snrlar erisinde Bulunan Baz Alanlarn Riskli Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

2013/4161  Ankara li, Beypazar lesi, Ayvak Mahallesi Snrlar erisinde Yer Alan ve Kroki ile Snr ve Koordinatlar Gsterilen Alann Kentsel Dnm ve Geliim Proje Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

2013/4211  Resmi lan Fiyatlarnn Tespit Edilmesi ve 5/3/2012 Tarihli ve 2012/2967 Sayl Kararnamenin Yrrlkten Kaldrlmas Hakknda Karar

2013/4215  Diyarbakr li, Sur lesi, Tarihi Sur Koruma Band erisindeki Alipaa ve Lalebey Mahalleleri ile kale Blgesindeki Cevatpaa Mahallesi Snrlar erisinde Gecekondu Dnm Proje Alan Olarak Belirlenen Sahalarda Bulunan Baz Tanmazlarn Toplu Konut daresi Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4225  Filistin Ulusal Ynetimi Meneli Baz Tarm rnleri thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmas Hakknda Karar

2013/4228  Trabzon li, Merkez lesi, Grbulak Beldesi, Gzelyal Mahallesi Snrlar erisinde Bulunan Baz Alanlarn Riskli Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

2013/4232  Ankara li, Mamak lesi, Araplar, Derbent, Dostlar ve Kstence Mahalleleri Snrlar erisinde Bulunan Baz Alanlarn Riskli Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

2013/4236  Karaman li, Merkez lesi, Gevher Hatun, Tabduk Emre ve eyh Edebali Mahalleleri Snrlar erisinde Bulunan Baz Alanlarn Kentsel Dnm ve Geliim Proje Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

 

BAKANLIKLARA VEKLET ETME LEM

  Dileri Bakanlna, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner YILDIZn Veklet Etmesine Dair Tezkere

  Kalknma Bakanlna, Ekonomi Bakan Mehmet Zafer ALAYANn Veklet Etmesine Dair Tezkere

 

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

  Hkml Devrim ASn Kalan Cezasnn Kaldrlmas Hakknda Karar (No: 2013/3)

 

YNETMELKLER

2012/4097  Muhasebe Yetkilisi Adaylarnn Eitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

2012/4130  Yurtdnda Srekli Grevlendirilecek Personel Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Hukuk Uyumazlklarnda Arabuluculuk Kanunu Ynetmelii

  evre ve ehircilik Bakanl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Fizik Mhendisleri Odas Serbest Mavirlik ve Mhendislik Hizmetleri Uygulama, Bro Tescil ve Mesleki Denetim Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

 

TEBLLER

  6356 Sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanunu Gereince; kollarndaki i Saylar ve Sendikalarn ye Saylarna likin 2013 Ocak Ay statistikleri Hakknda Tebli

  Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 423)

  Zorunlu Karlklar Hakknda Tebli (Say: 2005/1)de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Say: 2013/2)

  zelletirme Yksek Kurulunun 16/1/2013 Tarihli ve 2013/8 Sayl Karar

  zelletirme Yksek Kurulunun 18/1/2013 Tarihli ve 2013/12 Sayl Karar

 

YARGI BLM

 

YARGITAY KARARLARI

  Yargtay Byk Genel Kurulunun 21/1/2013 Tarihli ve 2013/1 Sayl Karar

  Yargtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

DANITAY KARARI

  Dantay Beinci Dairesine Ait Karar

 

LNLAR

a - Yarg lnlar

b - Artrma, Eksiltme ve hale lnlar

c - eitli lnlar

T.C. Merkez Bankasnca Belirlenen Devlet Borlanma Senetlerinin Gnlk Deerleri