25 Ocak 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28539

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

             Tarih         : 22/10/2012

             Karar No  : 2012/27

             Konu         : Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)

             Yüksek Planlama Kurulunca;

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 18/09/2012 tarih ve 2258 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde katılımcı kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle hazırlanan ve 15/08/2012 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısındaki görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda nihai hale getirilen ekli “Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016”nın kabulüne karar verilmiştir.

 

Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)