25 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28539

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 24/1/2013

KARAR NO : 2013/B-K-01

KONU : Elektrik retim A..ye ait; Bozyk, Harakl - Hendek ve

Pazarky-Akyaz Hidroelektrik Santrallerinin letme Hakknn

Verilmesi.

zelletirme daresi Bakanlnca,

zelletirme Yksek Kurulu (YK)nun 30/5/2003 tarih ve 2003/34 sayl karar ile zelletirme kapsamna, 19/10/2009 tarih ve 2009/59 sayl karar ile zelletirme programna alnarak zelletirme stratejisi belirlenen Elektrik retim A..ye ait hidroelektrik santrallerinden Bozyk, Harakl-Hendek ve Pazarky-Akyaz Hidroelektrik Santrallerinin letme Hakknn Verilmesi yntemiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca;

710.000 (yediyzonbin) ABD Dolar bedelle en yksek teklifi veren Eyypolu Mhendislik Elektrik Enerjisi Toptan Sat Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde iletme hakknn verilmesine, Eyypolu Mhendislik Elektrik Enerjisi Toptan Sat Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair verilen kararn onaylanmasna,

Bu karar erevesinde iletme hakk devir szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

YKnn 13/1/1998 tarih, 98/03 sayl kararna istinaden karar verilmitir.