25 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28539

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

BTK KARANTNASI NSPEKTR YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Karantinas nspektr Ynetmeliinin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn bitki karantinas hizmetlerinin yrtld birimlerinde, inspektr olarak grevlendirilecek teknik personelin; seimi, teklifi, eitimi, snav, adaylk sreci ile grev, yetki ve sorumluluklarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Eitici inspektr: Eitim alacak inspektr adaylarnn eitimi ile inspektrlerin hizmet ii eitimlerini vermek zere Genel Mdrlke tespit edilerek eitim vermek zere grevlendirilen en az be yllk deneyime sahip inspektrleri,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve () bendi ise yrrlkten kaldrlmtr.

a) Zirai karantina mdrl, l mdrl bitkisel retim ve bitki sal ube mdrl veya ile mdrlklerinde ziraat mhendisi, orman mhendisi veya orman endstri mhendisi olarak, Orman ve Su leri Bakanl il mdrl, orman blge mdrl veya orman iletme mdrlnde orman mhendisi veya orman endstri mhendisi olarak grev yapyor olmak,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Emeklilie ayrlan inspektrlerin inspektr kartlar Genel Mdrle gnderilir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.