25 Ocak 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28539

BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    24 Ocak 2013

        69471265.300.02-797

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 6/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-01-7009 sayılı yazımız.

                         b) 6/7/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-3-503 sayılı yazınız.

             Bakanlar Kurulunda görev alan İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ istifa etmişler ve istifaları kabul edilmiştir.

             Bu sebeple, ekli listede yer alan şahısların karşılarında belirtilen Bakanlıklara atanmalarını,

             Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113’üncü maddeleri uyarınca yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

 

BAKANLAR LİSTESİ

1

Mardin Milletvekili

Muammer GÜLER

İçişleri Bakanı

2

Adana Milletvekili

Ömer ÇELİK

Kültür ve Turizm Bakanı

3

Eskişehir Milletvekili

Prof. Dr. Nabi AVCI

Milli Eğitim Bakanı

4

Edirne Milletvekili

Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Sağlık Bakanı

 

 

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         24 Ocak 2013

        B.1.0.KKB.01-08/C-1-76

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 6/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-01/7009 sayılı yazınız.

                         b) 6/7/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-3-503 sayılı yazımız.

                         c) 24/1/2013 tarihli ve 69471265.300.02-797 sayılı yazınız.

             İlgi yazılarla onaylanmış bulunan Bakanlar Kurulunda görev alan İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ istifa etmişler ve istifaları kabul edilmiştir.

             Bu sebeple, ekli listede yer alan şahıslar karşılarında belirtilen Bakanlıklara Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113’üncü maddeleri uyarınca atanmışlardır.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

BAKANLAR LİSTESİ

1

Mardin Milletvekili

Muammer GÜLER

İçişleri Bakanı

2

Adana Milletvekili

Ömer ÇELİK

Kültür ve Turizm Bakanı

3

Eskişehir Milletvekili

Prof. Dr. Nabi AVCI

Milli Eğitim Bakanı

4

Edirne Milletvekili

Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Sağlık Bakanı