24 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28538

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    23 Ocak 2013

          69471265-305-755

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Dünya Ekonomik Forumu’nun Yıllık Toplantısı’na katılmak üzere; 24 Ocak 2013 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         23 Ocak 2013

        B.01.0.KKB.01-06-16-57

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 23/1/2013 tarihli ve 69471265-305-755 sayılı yazınız.

             Dünya Ekonomik Forumu’nun Yıllık Toplantısı’na katılmak üzere, 24 Ocak 2013 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI