23 Ocak 2013 Tarihli ve 28537 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2012/4069     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam  Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği  Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2012/4071     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan “Sarp-Sarpi, Çıldır/Aktaş-Kartsakhi ve Posof/Türkgözü-Akhaltsikhe Kara Gümrük Geçiş Noktalarındaki Yolcu, Araç ve Eşya Hareketine İlişkin İşlemlerin ve Çalışma Saatlerinin Uyumlaştırılması ile İşbirliğine Dair Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/4121     Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2012/4136     Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar

2012/4138     Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

2013/4199     Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2012/4213     Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

2013/4230     Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Hisselerinin Özelleştirilmesine Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2013/4181       Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret, Millî Eğitim ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/1)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/2)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/80, K: 2013/16 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri