20 Ocak 2013 Tarihli ve 28534 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/4086      Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat ve Şirinevler Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/4087      Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/4088      Ankara İli, Altındağ İlçesi, Atıfbey, Hıdırlıktepe ve İsmetpaşa Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/4117      Karaman İlinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karaman Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/4123      Bursa İli, İnegöl İlçesinde Tesis Edilecek Akdere Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/4124      Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/4125      İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi (Armutlu) Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/4141      Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Mecidiye, Aziziye, Gaziler ve Veyisefendi Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/4153      Bazı Alanların Turizm Merkezi, Bazı Alanların ise Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak İlanı ile Bazı Turizm Merkezlerinin İsim ve Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—   Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   2012 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2012 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2012 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2012 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Belgelerin Listesi

—   Re’sen Kapatılan Belgelerin Listesi

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri