20 Ocak 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28534

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/4153

             Bazı alanların turizm merkezi, bazı alanların ise kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak ilanı ile bazı turizm merkezlerinin isim ve sınırlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 29/11/2012 tarihli ve 250932 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                      M. ŞİMŞEK                                                 B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                  B. YILDIRIM                                                N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                Avrupa Birliği Bakanı V.               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

17/12/2012 TARİHLİ VE 2012/4153 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen ve sınırları krokilerde gösterilen alanlar turizm merkezi olarak tespit ve ilan olunmuştur.

MADDE 2 – (1) Ekli (II) sayılı listede belirtilen ve sınırları krokilerde gösterilen alanlar kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan olunmuştur.

MADDE 3 – (1) Ekli (III) sayılı listede belirtilen turizm merkezlerinin sınırları, krokilerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Artvin Kafkasör Turizm Merkezinin ismi Artvin Kafkasör Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak, Bursa Dağyenice Termal Turizm Merkezinin ismi Bursa Dağyenice Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.