19 Ocak 2013 Tarihli ve 28533 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6384    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun

6385    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Dışişleri, Gençlik ve Spor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

— Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi TUTKUN’un Görevlendirilmesine Dair Karar

 

SINIR TESPİT KARARI

— Sınır Tespitine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektronik Tebligat Yönetmeliği

— Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/02 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/03 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/04 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/05 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/06 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/07 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/3, K: 2013/1 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/9, K: 2013/2 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/20, K: 2013/3 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/25, K: 2013/4 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/28, K: 2013/5 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/36, K: 2013/6 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/49, K: 2013/7 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/50, K: 2013/8 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/57, K: 2013/9 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/67, K: 2013/10 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


18/01/2013 tarihli ve 28532 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, 2012/4147, 2012/4148, 2012/4149, 2012/4150 sayılı Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.