18 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28532

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

YETKL SINIFLANDIRICILARIN LSANS ALMA, FAALYET VE

DENETM HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yetkili Snflandrclarn Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnda geen hububat, bakliyat, pamuk, ttn, fndk, yal tohumlar, bitkisel yalar, eker, su ve et rnleri gibi ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin madde bal ve birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

Lisansl depo iletmeleriyle szleme ykmll ve bilgi ilem donanm

Yetkili snflandrclar, lisansl depolara tevdi olunan veya depodan teslim edilen tarmsal rnlerin analiz, snflandrma ve belgelendirme ilemlerinin yrtlmesi iin lisansl depo iletmeleriyle szleme yapar. Bakanlk bu szlemeleri matbu olarak da dzenleyebilir.

Szleme ve szlemede yaplacak deiiklikler ancak Bakanlk onayndan sonra geerli olur. Szlemenin herhangi bir nedenle feshini douracak bir sebebin ortaya kmas halinde bu durum taraflarca en ge be ign iinde Bakanla bildirilir ve ayrca mudilerin zarar grmemesi iin gerekli tedbirler alnr. Szlemenin feshi, sz konusu bildirimin Bakanla ulat tarihten itibaren otuz gnlk srenin dolmasndan sonra hkm ifade eder.

Yetkili snflandrclar, yetkili snflandrclk faaliyetine ilikin gerekli bilgi ilem alt yapsn oluturur ve sertifikalar temin eder. Oluturulan bilgi ilem alt yapsna ilgili kurulular nezdindeki sistemlerin entegrasyonu ve talep halinde Bakanln eriimi salanr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Lisansl depo iletmeleri ve bunlarn ticaret borsalar haricindeki ortaklar, yetkili snflandrclara ortak olamaz, bu iletmelerin ortaklar ve yneticileri de yetkili snflandrclarda ynetici olarak grev alamaz.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (o) ve (p) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, drdnc fkrasnda geen Bakan Oluru ile, ve sekizinci fkrasnda geen Bakanln talebi zerine ibareleri yrrlkten kaldrlm ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

o) Yetkili snflandrcnn tesis ve cihazlarnn hrszlk, yangn, duman, infilak, deprem, dahili su basmas, sel, grev-lokavt-kargaalk, terr, frtna, kar arl, yldrm, yer kaymas, kara, deniz veya hava ara arpmas ve benzeri dier rizikolara kar yaplm sigorta poliesi,

p) Kanunda ve Kanuna istinaden karlan ikincil dzenlemelerde ngrlen ykmllklerin yerine getirilmemesi dolaysyla meydana gelecek zararlar karlamak zere, Kanunda ngrlen Lisansl Depoculuk Tazmin Fonu lehine dzenlenmi Bakanlk tarafndan belirlenen ve kabul edilen asgari 100.000 TL tutarnda nakit ve nakde evrilebilir teminat ile Fona bu teminat al, sat, dzenleme ve transfer gibi her trl tasarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili rcu yetki belgesi,

Yetkili snflandrc teminatna ilikin bu Ynetmelikte ngrlmeyen durumlarda, Kanuna istinaden karlan ilgili ynetmeliklerdeki lisansl depo teminatna ilikin hkmler uygulanr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin nc fkrasnda geen yaptraca ibaresinden sonra gelmek zere her trl inceleme ve ibaresi eklenmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin birinci fkrasnn ikinci ve nc cmleleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesinin altnc fkrasnn (a) bendinde geen snrlar ibaresinden sonra gelmek zere veya kalibrasyon kontrolnn yapld ibaresi eklenmitir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin ikinci fkrasnn (e) bendinde geen ay ve ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin ikinci fkrasnda geen 3 ibaresi 1 olarak deitirilmi, nc fkrasnda geen 3 ignlk ibaresi ise yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin madde bal ve birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

rnn depodan tesliminde yaplacak analiz ve itiraz

Mudi, analiz cretini demek kaydyla rnn lisansl depodan tesliminde analiz edilmesini talep edebilir. Mudinin talebi zerine veya dorudan rn, lisansl depo iletmesi tarafndan yetkili snflandrcya analiz ettirilir. Analiz sonucunda dzenlenen analiz ve snflandrma belgesine, mudi yazl olarak itiraz edebilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin birinci fkrasnda geen rn sahibini hakl karacak ekilde farkllk gsterdii durumlar hari, ve veya lisansl depo cret tarifesi ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin ikinci fkrasnda geen en az ibaresi yrrlkten kaldrlm, ikinci cmleden sonra gelmek zere Yetkili snflandrc teminatnn sorumluluk sigortas olarak verildii durumlarda, borsaca heyete grevlendirilecek bilirkiilerden birinin ilgili mevzuata gre yetkilendirilen sigorta eksperi olmas zorunludur. cmlesi eklenmi, on be ibaresi yirmi olarak deitirilmi, drdnc fkrasnda geen teminat ya da mali sorumluluk sigortasna ibaresi ise teminatna biiminde deitirilmitir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin birinci fkrasnn (i) ve (j) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, drdnc fkrasnda geen Bakanln talebi zerine ibaresi yrrlkten kaldrlm ve maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

i) Referans yetkili snflandrcnn tesis ve cihazlarnn hrszlk, yangn, duman, infilak, deprem, dahili su basmas, sel, grev-lokavt-kargaalk, terr, frtna, kar arl, yldrm, yer kaymas, kara, deniz veya hava ara arpmas ve benzeri dier rizikolara kar yaplm sigorta poliesi veya sureti,

j) Kanunda ve Kanuna istinaden karlan ikincil dzenlemelerde ngrlen ykmllklerin yerine getirilmemesi dolaysyla meydana gelecek zararlar karlamak zere, Kanunda ngrlen Lisansl Depoculuk Tazmin Fonu lehine dzenlenmi Bakanlk tarafndan belirlenen ve kabul edilen asgari 200.000 TL tutarnda nakit ve nakde evrilebilir teminat ile Fona bu teminat al, sat, dzenleme ve transfer gibi her trl tasarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili rcu yetki belgesi,

Referans yetkili snflandrc teminatna ilikin bu Ynetmelikte ngrlmeyen durumlarda, Kanuna istinaden karlan ilgili ynetmeliklerdeki lisansl depo teminatna ilikin hkmler uygulanr.

MADDE 14 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 15 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

8/10/2005

25960

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

31/7/2009

27305

2-

12/11/2011

28110