18 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28532

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

ELEKTRONK RN SENED YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektronik rn Senedi Ynetmeliinin 4 nc maddesinin (a) ve (h) bentleri yrrlkten kaldrlm, (e) bendinde geen senedi ibaresinden sonra gelmek zere (ELS) ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin altnc fkrasnn nc, drdnc ve beinci cmleleri ile yedinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(2) Bakanlk,akdedilecek protokoller erevesinde, teknik bilgi ve uzmanlk isteyen konularda EKKdan her trl destei alabilir ve ibirliinde bulunabilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, nc fkrasnda geen , son be yl iinde KPDS'den en az (C) dzeyinde veya bu snavlara denklii kabul edilmi bir snavdan edeer puan alm olmas ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Elektronik kayt kuruluunun ynetim kuruluna ilgili birim personeli arasndan Bakanlka bir asil ve bir yedek ye atanr. Bakanlka atanan ynetim kurulu yesinin grev sresi iki yl olup, sre bitiminde yeniden atanabilir. Elektronik kayt kuruluunun faaliyetine balayabilmesi iin, bu hususa ilikin dzenlemenin esas szlemede yer almas zorunludur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin Geici 1inci maddesinde geen dzenlenebilir ibaresinden sonra gelmek zere ve rn senedi defteri tutulabilir ibareleri eklenmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie aadaki Geici 2 nci ve Geici 3 nc maddeler eklenmitir.

GEC MADDE 2 (1) Elektronik rn senedi ilemlerinde; alc karsnda satc, satc karsnda alc konumuna geerek piyasa katlmclarnn hak ve ykmllklerini teminat altna alan, ilemlerin eletirilmesi, ilem gren elektronik rn senedinin teslimat gibi ileri yrtmek zere, yetkilendirilen ticaret borsas bnyesinde bir takas merkezi oluturulur veya bu borsann takas ilemlerinden doan sorumluluu sakl kalmak kaydyla takas hizmetleri konusunda faaliyet gsteren bir kurulula anlama yaplr.

GEC MADDE 3 (1) 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ticaret Borsalarnda Alm Satm Yapan Araclar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre faaliyet gsteren borsa ajanlar, yetkilendirilen ticaret borsalarnda bu Ynetmelik kapsamnda araclk faaliyeti yrtmeye yetkilidir.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/11/2011

28110