18 Ocak 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28532

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

GAZ KAYNAK DONANIMLARI-KAYNAK YAPMA, KESME VE

BENZER LER N LASTK HORTUMLAR

LE LGL TEBL (TS EN ISO 3821)

(TEBL NO: MSG-MS-2012/43)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mecburi Standard Teblii (Tebli No: SG-2008/18) Bakanlka mecburi uygulamaya konulan TS EN 559 Gaz Kaynak Donanmlar Kaynak Yapma, Kesme ve Benzeri ler in Lstik Hortumlar standard mecburi uygulamadan kaldrlacaktr. Bu standardn yerine Trk Standardlar Enstits (TSE) tarafndan hazrlanan TS EN ISO 3821 Gaz Kaynak Donanmlar Kaynak Yapma, Kesme ve Benzeri ler in Lastik Hortumlar standard imalat ve sat safhalarnda zorunlu olarak uygulanacaktr.

MADDE 3 (1) TS EN ISO 3821 standardnn kapsam aada verilmitir.

Bu standard, kaynak yapma, kesme ve benzeri ilerde kullanlan lastik hortumlarn (ikili hortumlar dahil) sahip olmas gereken zellikleri kapsar.

Bu standard, 2 MPa (20 bar) basnca kadar olan normal hizmet ve hafif hizmet [en byk alma basnc 1 MPa (10 bar)a kadar ve anma i ap 6,3 mm ve daha az olan hortumlarla snrldr] iin lastik hortumlarn zelliklerini kapsar.

Bu standard, -20 C ile +60 C scaklk aralnda alan ve aada verilen ilerde kullanlan hortumlara uygulanr.

- Gaz kayna ve kesme ileri.

- Koruyucu inert gaz veya aktif bir gaz ortamnda ark kayna ileri.

- Dier kaynak ve kesme ileri (zellikle stma, lehimleme ve metalizasyon ilemlerinde).

Bu standard, termoplastik hortumlara ve yksek basnl [>0,15 MPa (>1,5 bar)] asetilen iin kullanlan hortumlara uygulanmaz.

MADDE 4 (1) TS EN ISO 3821 standard kapsamna giren rnleri reten ve satanlarn, bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

MADDE 5 (1) TS EN ISO 3821 standard, TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sitesinden ulalr.

MADDE 6 (1) Bu Tebli yaymland tarihten alt ay sonra yrrle girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.