16 Ocak 2013 Tarihli ve 28530 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3987    Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2012/3988    Yükseköğretim Kurumlarına Ait İdari Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2012/4089    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2013/4156    631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına ve Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar

 

ATAMA KARARI

2013/4155    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Tunceli Üniversitesi İnsani ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)

—  2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri