16 Ocak 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28530

YNETMELK

Balkesir niversitesinden:

BALIKESR NVERSTES LSANSST ETM VE

RETM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 14/1/2010 tarihli ve 27462 sayl Resm Gazetede yaymlanan Balkesir niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinin 7 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki sekizinci fkra eklenmitir.

(1) Yksek lisans programna bavurabilmek iin; adaylarn bir lisans diplomasna sahip olmalar ve lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan merkezi olarak yaplan ALESten bavurduu programn puan trnde en az 55 tam puan alm olmalar veya Yksekretim Kurulunca ilan edilen ve ALESe edeer kabul edilen bir snavdan edeer puan alm olmalar gerekir.

(8) Tezsiz yksek lisans programna bavurabilmek iin ALES art aranmaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Lisansst programlara yaplan bavurularda adaylarn baar notu aadaki ekilde hesaplanr:

a) Yksek lisans baar notunun hesaplanmasnda; lisans mezuniyet notuna % 20, ALES puanna % 50, mlakat sonucuna % 20, yabanc dil puanna % 10 arlk verilir.

b) Tezsiz yksek lisans baar notunun hesaplanmasnda; lisans mezuniyet notuna % 50, mlakat sonucuna % 50 arlk verilir.

c) Doktora baar notunun hesaplanmasnda; lisanstan bavuru yaplmsa lisans, yksek lisanstan bavuru yaplmsa yksek lisans mezuniyet notuna % 20, ALES puanna % 50, mlakat sonucuna % 20, yabanc dil puanna % 10 arlk verilir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Balkesir niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

14/1/2010

27462