16 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28530

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3987

             Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait bazı kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve ek 1 inci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                   A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                        F. ŞAHİN                                        E. BAĞIŞ                                      N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                 E. BAYRAKTAR                              B. ATALAY                            M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı          Dışişleri Bakanı V.                        Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                       M. ŞİMŞEK                                     H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V. Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                    C. YILMAZ                                    E. GÜNAY                                    M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı                     Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                          İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                       Milli Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

26/11/2012 TARİHLİ VE 2012/3987 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait tutulan kadrolardan ekli (2) sayılı cetvellerde belirtilen kadrolar serbest bırakılmıştır.

MADDE 2 – (1) Ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Kararın eki için tıklayınız