15 Ocak 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28529

YNETMELK

Trkiye la ve Tbb Cihaz Kurumundan:

BEER TIBB RNLER AMBALAJ VE ETKETLEME YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayl Resm Gazetede yaymlanan Beeri Tbbi rnler Ambalaj ve Etiketleme Ynetmeliinin geici 2 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Tbbi mamalar ve enteral beslenme rnleri hari olmak zere serumlar, radyofarmastikler ile kiiye zel retilmi ilalar 1/1/2014 tarihine kadar karekod uygulamasnn kapsam dndadr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 23 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye la ve Tbb Cihaz Kurumu Bakan yrtr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik, 1/1/2013 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye la ve Tbb Cihaz Kurumu Bakan yrtr.